Voorwaarden

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Adresboek

Etikettenmaken.be stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Ook zullen de adressen in u adresboek niet worden doorgegeven aan derden.

Pro Versie

Gestorte giften kunnen niet worden teruggevorderd op één of andere manier. Ook al voldoen de extra functies niet aan de eisen die u verwachte. Indien deze functionaliteiten enige fouten maken, mag u deze vrijblijvend melden aan ons.